“कोल्हाळ” कादंबरीतील काही अंश-सूर्याजी हरी भोसले

कोल्हाळ कादंबरीतील काही अंश- सूर्याजी हरी भोसले हातात सूईदोरा घेऊन कितीतरी वेळ निघून चालला होता. बांगड्यांच्या…